About Me

My photo
Anak Bapak Al-Banjary Al-Asya'iry As-Syafi'iy, Dilahirkan pada tanggal 1hb Januari 1983 di Kg Parit Satu Sungai Sireh, Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan, seorang Melayu berketurunan Banjar suku Alai, Kini bersama PAS Kawasan Tanjong Karang berjuang menegakkan Islam di atas muka bumi Allah sebagai amanah dan tanggungjawab dari-Nya.. ..terima kasih atas sokongan anda.. Takbirr..ALLAHUAKBAR..!!!

Monday, December 21, 2009

MEMAHAMI PERLEMBAGAAN PAS part 5

TINDAKAN

Bagi melaksanakan Dasar PAS (Islam). Tujuannya yang terkandung di dalam Fasal 3 dan Fasal 5 (1) dan (2) Perlembagaan PAS, maka usaha-usaha yang digariskan oleh Fasal 6 (1) hingga (5) hendaklah dijalankan secara berterusan dan semua organisasi yang ada dalam PAS mengikut ketetapan-ketepan dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Perlembagaan PAS itu sendiri mengikut peringkat-peringkat masing-masing, bermula daripada Pusat, Perhubungan Negeri-Negeri dan Wilayah Persekutuan, Kawasan-Kawasan dan Cawangan-Cawangan demikian juga Dewan-Dewannya (‘Ulamak, Pemuda dan Muslimat).

Adapun usaha-usaha lain seperti yang dinyatakan oleh ceraian Fasal 6 (6) hingga (11), ialanya perlu diambil perhatian oleh PAS dalam melaksanakan program-program kerjanya dari masa ke semasa mengikut kepentingan dan keutamaan.

Apa yang paling penting dan mustahak yang mesti ifahami di dalam Fasal 6 ini, Perlembagaan PAS telah menggariskan panduan tetag apa yag harus dilakukan olehnya dalam melaksanakan ajaran dasar dan juga kehendak tujuannya.

Dalam menjalankan tindakan ini, setiap organisasi PAS hendalah memahami dengan baik tentang apa yang berkaitan dengan Perlembagaan PAS sama ada yang berbentuk dasar mahupun yang bersifat petadbiran organisasi parti kerana dengan kefahaman inilah segala gerak kerja dan tindakan dapat dijalankan dengan ikhlas dan baik.

Yang paling penting diperhatikan oleh kita semua sebagai ahli-ahli PAS ini ialah mempastikan bahawa PAS tetap meneruskan perjuangan atas dasarnya yang dipersetujui bersama dan dituntut oleh ajaran dasar (Islam) supaya setiap muslimin dan musimat turun berihad ke jalan Allah hanya kerana Allah dan menegakkan Islam dalam diri, masyarakat dan negara. Dengan yang demikian akan terhindarlah dari kita sebarang apa jua corak fahaman dan pandangan yang mendewa-dewakan manusia, harta benda dan yang seumpama dengannya. Begitu juga setiap ahli menghayati dan memahami bahawa setiap gerak-geri dan amalannya di dalam atau diluar parti adalah mempunyai hubungan antara dosa dan pahala sebagaimana yang termaktub dalam Fasal 7(1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002). Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk membenteras kefahaman seperti yang dinyatakan tadi dari meresap masuk dalam Parti Islam Se-Malaysia, Insya-Allah.

ADAB DAN WALA’ AHLI KEPADA PARTI

Perlembagaan PAS Fasal 76 (1) (a) hingga (h), menyatakan secara jelas supaya menjaga adab sebagai seorang ahli sama ada di dalam mahupun di luar urusan parti bahkan ia dikira amat serius jika menyalahinya. Ini kerana syakhsiyah seseorang ahli itu boleh memberi kesan dari segi pandangan dan persepsi masyrakat awam terhadap parti lebih-lebih lagi terhadap Islam itu sendiri. Jika sekiranya terdapat ahli yang bersikap dan bertindak ataupun berpendirian di luar kerangka adab seperti yang termaktub di dalam parti, dikhuatiri akan memberikan pandangan dan persepsi negative masyarakat awam terhadap parti dan institusi Islam secara umum dan boleh mencetuskan amalan tidak sihat serta perpecahan dalam parti.

Fasal 76 Tatatertib PAS

(1) Semua ahli-ahli PAS hendaklah:

(a) Taat dan patuh kepada hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam yang menjadi dasar PAS itu.

(b) Taat dan patuh kepada Perlembagaan Parti serta Aturan dan Peraturannya.

(c) Taat dan patuh kepada arahan-arahan dan perintah-perintah parti.

(d) Melaksanakan kewajipan-kewajipan yang ditugaskan oleh Parti sedaya upaya yang boleh.

(e) Menjaga dengan cermatnya segala rahsia-rahsia Parti.

(f) Mengamal akhlak Islam.

(g) Mengawal diri supaya tidak melakukan sebarang tindakan yang menyalahi atau merugikan kepentingan Parti.

(h) Menerima PAS sebagai satu-satunya wadah perjuangan Islam bagi dirinya di dalam negara ini.

Dalam fasal ini juga dipertegaskan bahawa, wala’ hanya boleh diberikan kepada PAS sahaja seperti yang termaktub di dalam Fasal 76 (1) (h). Ini kerana jika terdapat ahli PAS yang tidak memberikan wala’nya kepada PAS bahkan bertujuan hanya untuk menjayakan tujuan dan kepentingan-kepentingan badan-badan atau pertubuhan-pertubuhan luar, nescaya ia hanya akan mewujudkan suasana perpecahan dikalangan ahli seterusnya melemahkan jentera orgnisasi parti semua peringkat. Penegasan ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya “jama’ah dalam jama’ah” di dalam parti.

SERUAN PAS

Fasal 4 Perlembagaan PAS (pindaan 2002) menyebut bahawa Seruan PAS ialah “ALLAHU AKBAR”.

Kepada ahli-ahli Pas khususnya dan masyarakat umumnya sepatutnya tidak terkeliru dengan perkara ini. Ada orang mengatakan bahawa ketika kita cuba hendak menghayati seruan ini, mereka mengatakan bahawa ahli-ahli PAS hanya terikut-ikut dengan amalan “takbir” sahaja. Sepatutnya sebelum kita menerima bulat-bulat sesuatu tanggapan seperti ini terhadap usaha kita harus kembali merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menjadi peangan tertinggi ahli-ahli Pas demikianlah juga Perlembagaan Parti. Jika seruan ini bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Perlembagaan PAS itu, barulah boleh kita menolak amalan bertakbir ini.

Perlu dinyatakan disini bahawa seruan ALLAHU AKBAR ini baca oleh Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya dalam apa ketika sekalipun samada ketika susah mahupun senang.

KESIMPULAN

Bahawa sesungguhnya, adala menjadi kewajipan kepada semua ahli-ahli PAS meneruskan perjuangan melalui PAS ini selama ianya tetap di atas dasar Islamnya sepeti yang dinyatakan dalam Fasal 3 Perlembagaan PAS. Hal ini adalah keranaberjihad di jalan Allaah ( Jihad Fi Sabililah) bagi menegakkannya di atas dasar itu adalah salah satu dari tuntutan Islam terhadap para menganutnya.

Bahawa PAS sebagai wadah dan Jama’ah yang menjadi alat dan wasilah untuk mendaulatkan Islam di negara ini dalam apa hal dan keadaan sekalipun, mestilah meneruskan gerakanna di atas dasar Islam yag telah mengukuhi dasar Parti ini.

Bahawa perjuangan kita sebagai ahli-ahli PAS adalah kerana Allah demi untuk menyempurnakan ketaqwaan kita kepada-Nya dan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana yang ditegaskan dalam muqaddimh Perlembagaan PAS itu. Itulah niat dan azam kita semua, Insya-Allah.

Searang perkara yang berkaitan dan perselisihan faham di atas tafsira Perlembagaan PAS iaitu Aturan dan Peraturan, Muktamar/Masyuarat PAS serta lain-lain peraturan yang diperbuat mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukan dalam Perlmbagaan ini hendaklah dirujuk kepada “MAJLIS SYURA ‘ULAMAK” dan sebaran keputusannya adalah muktamad, selagi mana ia tidak dipinda atau diubah oleh Muktamar. ( Sila rujuk Fasal 79 (1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002).

Ini member makna bahawa “MAJLIS SYURA ‘ULAMAK” sahajalah yang boleh membuat tafsiran yang muktamad kepada Perlembagaan PAS itu dan tidak pada yang lain.

Bahawa kefahaman kita kepada konsep Perlembagaan PAS ini hendaklah didasarkan kepada DASAR PAS itu sendiri yang sumbernya seperti yan ditegaskan dalam fasal 7, iaitu:

“KITABULLAH dan SUNNAH serta IJMAK ‘ULAMAK daN QIAS yang terang dan nyata.

ALLAHU AKBAR

ALLAHU AKBAR

ALLAHU AKBAR

MEMAHAMI PERLEMBAGAAN PAS part 4

HUKUM DAN KEKUASAAN

Setiap ahli PAS setiap peringat sama ada berjawatan atau tidak, sering menyebutkan bahawa hukum dan kekuasaan yang tertinggi sekali dalam PAS ialah Kitabullah dan Sunnah Rasul serta Ijmak ‘Ulamak dan Qias yang terang lagi nyata, seperti yang dinyatakan dalam Fasal 7(1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002);

Fasal 7. Hukum, Kekuasaan dan MAJLIS SYURA ‘ULAMAK

(1) Adapun hukum yang tertinggi sekali dalam pegangan PAS ialah KITABULLAH dan SUNNAH RASUL serta IJMAK ‘ULAMAK dan QIAS yang terang dan nyata, dengan tertakluk kepada hukum yang tertinggi itu, kekuasaan PAS adalah dipegang oleh Muktamar Tahunan.

Apa yang menarik perhatian kita sekarang ialah, apakah kita menyebut perkara-perkara yang kita tahu atau kita menyebutnya sahaja tanpa mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh Perlembagaan PAS yang ringkas ini..? Maka di sini akan dihuraikan satu persatu secara ringkas tentang apakah yang dimaksudkan dengan Kitabullah, Sunnah Rasul, Ijmak ‘Ulamak dan Qias itu. Semoga dengan kita faham bahawa perkataan yang ringkas itu mempunyai pengertian yang tertentu di dalam Islam yang kita jadikan asas perjuangan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) ini.

KITABULLAH

Kitabullah ialah Al-Qur’an Al-Karim, iaitu kalam Allah yang azali yang diturunkan Allah melalui perantaraan Jibril A.S kepada Rasul-Nya Muhammad S.A.W dengan lafaz dan maknanya (lafzhan wa ma’nan) yang termaktub dalam al-mashaf serta dipindah dan disampaikan daripada Rasulullah S.A.W kepada kita engan cara mutawatir, yang melemahkan musuh-musuh Islam dan merupakan ‘ibadat bagi yang membacanya.

Al-Qur’an menjadi petunjuk dan hujah. Seluruh ‘ulamak bersepakat menyatakan bahawa Al-Qur’an itu menjadi sumber utama yang terpenting sekali di dalam Islam. Ia adalah kitab panduan yang paling lengkap dan sempurna dan tiada boleh diragui kebenarannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala ;

ذَٲلِكَ ٱلۡڪِتَـٰبُ لَا رَيۡبَ‌ۛ فِيهِ‌ۛ هُدً۬ى لِّلۡمُتَّقِينَ(2)

Maksudnya :

“kitab itu (Al-Qur’an) tidak ada sebarang syak (ragu) padanya, (tentang datangnya dari Allah dan tentang kesempurnaannya), ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takut (taqwa kepada Allah)” (Surah Al-Baqarah : ayat 2)

Al-Qur’an menyatakan hukum-hukum yang kebanyakannya adalah dalam bentuk “Kulliy” tidak secara terperinci. Maka untuk memahami hakikatnya, kita mestilah mengkaji As-Sunnah, kerana As-Sunnah menjadi penerang dan pejelas kepada Al-Kitab. Ini aalah kurniaan Allah kepada rasul-Nya Muhammad S.A.W dan di sinilah letaknya hikmah kepada sebab mengapa Allah menganugerahkan akal dan fikiran kepada manusia. Sebab itulah ada hukum ijtihad dan qias.

Sungguhpun demikian, kita mestilah faham bahawa prinsip-prinsip syari’ah itu adalah tetap dan utuh, tidak perlu kepada apa-apa pindaan dan perubahan. Kesimpulannya, Al-Qur’an adalah Kitabullah yang lengkap dan sempurna yang tiada sebarang keraguan di dalamnya. Ia aalah kitab petunjuk dan hidayah kepada mereka yang benar-benar takut (taqwa) kepada Allah.

Inilah kefahaman yang mesti ada di kalangan ahli-ahli PAS ketika mereka menemui perkataan Kitabullah seperti yang tersebut di dalam Fasal 7(1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002).

SUNNAH RASUL

Pengertian As-Sunnah dari sudut bahasa ialah “peraturan” sebagaimana firmn Allah Ta’ala :

سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَا‌ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلاً(77)

Maksudnya :

“ (Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari Rasul-Rasul Kami, dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap itu.” (Surah Al-Isra’ : ayat 77)

Sunnah Rasul S.A.W meliputi perkataan, amalan dan pengakuan Baginda S.A.W. Ia adalah sumber keua daripada dalil-dalil yang disepakati di dalam Islam. Seluruh ‘Ulamak menerima As-Sunnah sebagai sumber kedua kepada hukum-hukum Islam selepas Kitabullah.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala ;

وَمَآ ءَاتَٮٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَہَٮٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ‌ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ‌ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ(8)

Maksudnya :

“..dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasul (Muhammad) kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah dan apa jua yang dilarang kamu untuk melakukannya maka patuhilah larangannya, dan takutkanlah kamu akan Allah, sesungguhnya seksaan Allah amatlah dahsyat”

(Surah Al-Hasyr : ayat 7)

Dan Firman Allah :

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ‌ۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَـٰفِرِينَ(32)

Maksudnya :

“ Katakanlah (wahai Muhammad)..!!! Ta’atlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh itu jika kamu berpaling (ingkar dan menderhaka), maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur.” (Surah Ali-‘Imran : ayat 32)

Dan Firman Allah lagi:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ‌ۖ

Maksudnya:

“ Barang siapa yang ta’at kepada Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia juga telah menta’ati Allah.” ( Surah An-Nisaa’ : ayat 80)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kewajipan mentaati Rasulullah S.A>W adalah sama kedudukannya dengan menta’ati Allah. Hal ini jelas sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ‘ulamak. Walaupun pada zahirnya Al-Qur’an dan As-Sunnah itu tidak sama, namun pada hakikatnya adalah sama khususnya pada aspek sumber rujukan.

Apa yang lahir daripada Rasulullah S.A.W bukanlah berdasarkan akal fikiran dan nafsu Baginda S.A.W semata-mata, bahkan Rasulullah S.A.W tidak dapat dikuasai oleh syaitan dan nafsu dan Baginda bersifat ma’sum. Ia disokong menerusi firman Allah Ta’ala;

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ(3)إ ِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡىٌ۬ يُوحَىٰ(4)

Maksudnya:

“Dan tidaklah dia (Rasulullah S.A.W) memperkatakan sesuatu itu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Tetapi sesunggunya segala yang diperkatakan itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahykan kepadanya.” (Surah An-Najm : ayat 3-4)

Jelas kepada kita bahawa kedudukan As-Sunnah di dalam perundangan Islam adalah selepas Al-Qur’an. Ini member makna apabila tidak didapati sesuatu nas dalam Al-Qur’an maka barulah berpindah kepada As-Sunnah. Demikianlah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah S.A.W dan ‘ulamak Islam. Dengan huraian yang ringkas ini diharap akan dapatmenjadi ilmu kepada ahli-ahli PAS seluruhnya untuk memahami apakah itu Sunnah Rasul seperti yang termaktub di dalam Fasal 7(1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002)

IJMAK ‘ULAMAK

Pengertian Ijmak dari sudut bahasa ialah bersetuju untuk melaksanakan cita-cita dan niat.

Menurut istilah, Ijmak ‘Ulamak ialah persepakatan, persetujuan atau permuafakatan di antara ahli-ahli ijtihad atau ‘ulamak-‘ulamak mujtahid dari golongan umat Muhammad S.A.W mengenai sesuatu hukum syarak sama ada dalam bentuk I’tiqad, kata-kata atau perbuatan untuk mengelurkan hukum yang berlaku selepas kewafatan Rasulllah S.A.W dan di dalam masa tertentu berdasarkan kepada Al-Quran atau Sunnah atau Qias. Inilah pendapat yang termasyhur jumhur ‘ulamak. Mereka menyandarkan adanya Ijmak ini kepada Hadith riwayat Sa’id Bin Al-Musayyab daripada Saiyidina “ali Bin Abi Thalib katanya yang bermaksud :

“Saya berkata, wahai Rasulullah, sesuatu perkara berlaku kepada kita walhal ianya tidak tersebut di dalam Al-Qur’an dan tidak juga disebut dalam Sunnah tuan.” Jawab Rasulullah :”Kumpulkan orang-orang bijak pandai dari kalangan orang-orang mukmin, maka musyawarahlah di antara kamu dan jangan kamu hukum mengikut pendapat seorang sahaja.”

Pengertian ijma’ di atas pada zaman para sahabat mudah dicapai kerana bilangan ahli-ahli ijtihad pada itu tidak ramai. Maka bolehlah mereka bermesyuarat, berbincang dan mengambil kata sepakat di dalam sesuatu perkara dan dengan demikian ianya dianggap sebagai salah satu daripada sumber perundangan Islam.

Jumhur para ‘ulamak berpendapat bahawa satu perkara yang terjadi di satu-satu masa yang tertentu tidak disebut di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah padahal golongan salafussaleh telah mengeluarkan fatwa terhadapnya tanpa mendapat bangkangan, maka ia dianggap menjadi pegangan dalam sayri’at Islam selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan Al-Qur’an, As-Sunnah dan roh Islam itu sendiri.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَ‌ۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا(115)

Maksudnya :

“Dan barang siapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan lain dari jalan-jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat nanti) Kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan (neraka jahannam itu) adalahseburuk-buruk tempat kembali” ( Surah An-Nisaa’ : ayat 115)

Ayat di atas menyatakan bahawa Allah Ta’ala akan menjanjikan azab terhadap sesiapa sahaja yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan yang tidak beriman, sama ada kafir atau munafiq” kerana jalan orang-orang yang beriman ialah apa yang mereka sepakati daripada hukum dan perundangan, sedangkan selain itu bukan jalan mereka yang ditegah mengikutinya. Ia juga menunjukkan bahawa Ijmak ‘Ulamak adalah hujah.

QIAS

Al-Qias menurut pengertian bahsa ialah At-Taqir, atau ukuran dan persamaan. Menurut istilah ‘Ulamak Usul Ahkam, terdapat dua pengertian yang masyhur tentang Qias, iaitu:

a) Menjelaskan hukum terhadap sesuatu perkara yang tidak ada ketetapan nasnya di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan membuat perbandingan terhadap sesuatu perkara yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.

b) Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah atau Ijmak ‘Ulamak dengan masala yang telah dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada dalil tersebut berdasarkan persamaan ‘illah (sebab terjadinya) hukum.

Berkaitan dengan persamaan dan perbezaan sifat juga digunakan di dalam Al-Qur’an. Iaitu menyamakan antara Sesutu disebabkan faktor persamaan dan membezakannya disebabkan faktor perbezaan. Antara contoh disebabkan perbezaan sebagaimana Firman Allah :

أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِى ٱلۡأَرۡضِ

أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ(28)

Maksudnya :

“ Patutkah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertaqwa itu sama seprti orang-orang yang berdosa?” (Surah Saad : ayat 28)

Pengertian di atas juga disandarkan kepada apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah S.A.W ketika baginda mengutuskan Mua’az Bin Jabal r.a sebagai Gabenor ke Negeri Yaman di mana baginda mengutuskan, sabda baginda yang bermaksud :

“Bagaimana kamu hendak buat jika dibawa kepada kamu persoalan?” Kata Mu’az : “Saya menghukum dengan Kitabullah” Kata baginda S.A.W : “Jikalau tidak didapati di dalam kitabullah?” Jawab Mu’az :” Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasul-Nya.” Sabda bagina lagi : “Jikalau tidak di dalam Sunnah Rasul-Nya?” Jawab Mu’az : “Saya berijtihad dengan menggunakan fikiran saya dan saya tidak akan mengabaikannya.” Selepas itu Baginda menepu di dadaku seraya bersabda :” Segala puji bagi Allah yang member petunjuk kepada utusan rasulullah yang menyukai Rasul-Nya.”

(Hadith Riwayat Abu Daud, Kitab al-aqdhiyyah Bab Ijtihad ar-ra’yi fi al-qadha’)

Dalam satu Hadith yang lain ada menyebut yang mafhumnya:

“Apabila seorang Hakim menghukum dengan ijtihad dan benar, maka dia berolah dua ganjaran, dan apabila Hakim gagal menghukum dengan ijtihad dan salah, ia mendapat satu ganjaran.”

(Hadith Riwayat Bukhari ( Al-I’tisam bi Al-Kitab Wa As-Sunnah )dan Muslim(Al-Aqdhiyyah).

PENEGASAN

Demikianlah sedikit huraian ringkas tentang apa yang dimaksudkan dengan KITABULLAH dan SUNNAH RASUL serta IJMAK ‘ULAMAK dan QIAS yang terang dan nyata, seperti yang termaktub di dalam Fasal 7 (1) Perlembagaan PAS (Pindaan 2002).

Maka adapun ayat “tertakluk pada hukum tertinggi itu, kekuasaan PAS adalah dipegang oleh Muktamar Tahunan” memberi makna bahawa kuasa bagi menentukan sebarang keputusan yang berlandaskan kepada hukum tertinggi itu dipegang oleh Muktamar Tahunan PAS. Dengan lai perkataan, sebarang keputusan dasar yang hendak dibuat oleh Muktamar Tahunan PAS itu mestilah berdasarkan kepada salah satu dari nas yang menjadi hukum tertinggi dalam PAS sebagaimana yang ditegaskan oleh Fasal ini, iaitu Al-Qur’an dan jika tiada di dalam Al-Qur’an maka As-Sunnah, dan jika tiada di dalam As-Sunnah, maka Ijak ‘Ulamak dan seterusnya jika tidak ada dalam Ijmak ‘Ulamak maka Ijtihad dengan Qias.

Ini bermakna kita tidak akan membuat sesuatu keputusan mengenai kepentingan Islam dan ummah ini mengikut hawa nafsu dan logik atau rasional akal semata-mata.

Cukupah kiranya huraian ini untuk memahami konsep dan asas perlembagaan yang mencatatkan perkara tersebut. Apa yang penting bagi kita ahli-ahli PAS ialah kefahaman yang tepat dan usaha yang berterusan untuk meningkatkan lagi keupayaan kita seterusnya memperkasakan parti ini, dengan harapan agar ahli-ahli PAS dapat melihat sejauh mana Perlembagaan PAS ini dapat difahami dan dihayati seluruhnya.

MEMAHAMI PERLEMBAGAAN PAS part 3

DASAR YANG NYATA DAN JELAS

Setelah kita memahami definasi Islam sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, adalah diharapkan semoga ahli-ahli Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang mengambil Islam sebagai dasar khususnya dan rakyat Malaysia umumnya, tidak akan keliru, terkeliru dan dikelirukan dengan mana-mana pengertian lain yang tidak disandarkan kepada nas. Kefahaman terhadap pengertian Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS itu memang jelas lagi nyata. Hanya musuh-musuh Islam sahaja yang cuba mengelirukan masyarakat bahkan ahli-ahli PAS juga. Dengan sedikit penjelasan ini, kita berharap agar masyarakat umumya dan ahli-ahli PAS khususnya mendapat kefahaman yang betul dan seragam tentang dasar perjuangan PAS. INi adalah sangat penting dalam usaha meneruskan dakwah dan Islam kepada seluruh rakyat Negara ini.

Bertitik-tolak dari kefahaman tersebut, sebagai ahli PAS, maka kita hendaklah berusaha memantapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam itu tanpa sebarang keraguan dan ketakutan. Adalah juga menjadi tugas dan tanggungjawab setiap ahli PAS melandaskan kefahamannya kepada Islamyag menjadi dasar PAS sebagaimana yang diterangkan di atas, sama ada dalam kehidupan individu mahupun berjama’ah, berkeluarga, bermasyarakat hatta bernegara tanpa sebarang pemisahan di antara satu dengan yang lain.

Berteraskan dasar Islam yang didokong oleh PAS sebagai dasar parti, bermakna setiap sikap, pemikiran, amalan, tindakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oelh PAS wajib dicorakkan oleh Islam dan tidak boleh keluar dari kerangka Islam.

Dari kefahaman kepada definasi-definasi Islam itu, telah menegaskan lagi bahawa adalah suatu yang tepat dan benar kita meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan melalui parti Islam ini. Dan ini bermakna bahawa Fasal 3 Perlembagaan PAS itu mempunyai kekuatan yang boleh membezakan I antara ahli PAS dengan kefahaman ahli-ahli parti lain yang mengambil idealogi dan dasar-dasar ciptaan akal manusia sebagai pegangannya, terutama dalam politik, ekonomi, pendidikan sehinggalah pentadbiran negara.

ISLAM SEBAGAI DASAR YANG WAJIB DITEGAKKAN

Memang benar, kita telah menjadikan Islam sebagai dan kita memahami bahawa Sirah Nabawiyyah mengajar kita betapa Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah S.A.W itu tidak tegak dan berkembang seperti yang dapat kita lihat sekarang tanpa jihad daripada Rasulullah S.A.W dan generasi para shabat baginda yang terawal. Telah diperlihatkan kepaa kita betapa hebatnya jihad itu. Berbagai usaha dan tindakan telah dilakukan oleh Baginda S.A.W untuk menegak dan memartabatkan Islam itu sebagai agama Allah seperti yang didefinasikan tadi.

Berasaskan kepada itu, maka untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Fasal 5 (1) dan (2) iaitu:

Fasal 5. Tujuan PAS ialah;

(1) Memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah.

(2) Mempertahankan kesucian Islam serta kemerekaan dan kedaulatan Negara.

Fasal 5 (1) dan (2) telah dijelaskan dalam Fasal 6 (1) hingga (11) iaitu:

Fasal 6. Usaha-Usaha:

(1) Menyeru manusia kepada Syari’at Allah dan Sunnah Rasul-Nya melalui akwah secara lisan, tulisan dan amalan.

(2) Memperjuangkan Islam sebagai aqidah dan syari’ah serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara serta memperkenalkan nilai-nilai ke Islaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan disegenap bidang termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi dan sosial serta pelajaran dan pendidikan.

(3) Memupuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiyah dan menyuburkan rasa perpaduan dikalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan.

(4)Mengajak dan menggalakkan badan-badan, pertubuhan-pertubuhan dan orang-orang perseorangan bagi mengenali dan memahami serta memperjuangkan konsep dan pandangan hidup Islam.

(5) Menyediakan rencana-rencana dan bertindak bagi memperbaiki susunan serta institusi-institusi masyarakat, bentuk politik, keadilan ekonomi dan negara, untuk membela kepentingan umat Islam dan rakyat seluruhnya.

(6)Menyertai dan bekerjesama dengan badan-badan, persatuan-persatuan atau pertubuhan-pertubuhan yang tidak berlawanan tujuannya dengan PAS bilamana dan selama ianya mustahak dan sesuai serta tidak bercanggah dengan undang-undang Negara.

(7) Mempertahankan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang tuggal dalam amalannya disamping berusaha mengembangkan bahaa Al-Qur’an.

(8)Berusaha memperjuangkan wujudnya kebudayaa negara berasaskan nilai-nilai yang tidak bercangah dengan ajaran-ajaran Islam.

(9)Memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di Negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum di dalam Negara ini.

(10) Menyertai dan bekerjasama dengan Bangsa-Bangsa Bersatu dan badan-badan lain yang sah bagi mengekalkan keamanan dan menjamin hak-hak asasi manusia serta menghapuskan segala macam kezaliman, kepalsuan, perhambaan dan penindasan dikalangan umat manusia.

(11) Melakukan apa-apa jua usaha dan tindakan dalam batas-batas Perlembagaan dan Undang-Undang negara bagi mencapai semua tujuan-tujuan PAS ke dalam dan ke luar.

Jika kita melihat kepada Fasal 6 ini, maka kita akan lebih faham lagi bahawa Perlembagaan PAS (pindaan 2002) itu menghendaki supaya sebarang usaha dan kegiatan PAS mestilah tidak bercanggah dengan ajaran dasarnya. Jika dilihat kepada setiap satu peruntukan Fasal 6 ini, kita akan melihat betapa memperjuangkan keseluruhan aspek kehidupan bermula dari aspek individu, bernegara hinggalah hubungan antarabangsa. Kesemua peruntukan ini digubal berdasarkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam itu sendiri.

Menyeru manusia kepada Syari’at Allah dan Sunnah Rasul-Nya melalui akwah secara lisan, tulisan dan amalan.

Peruntukan ini menunjukkan bahawa menjadi tugas PAS dan ahli-ahlinya untuk menyeru manusia seluruhnya, sama ada kepada muslim atau non-muslim kepada agama Allah dan Sunnah Rasul-Nya, iaitu aqidah dan syari’at Islam dengan cara dan kaedah berikut:

Lisan : Ceramah, Kuliyah Pengajian, Usrah, Muzakarah, Seminar dan seumpamanya.

Tulisan : Akhbar, Majalah, Buku, Kajian Ilmiyyah, Laman-Laman Web, Blog-Blog dan seumpamanya.

Amalan : Seperti sikap, peribadi, tindakan perbuatan dan secara ringkasnya iaitulah akhlak.

Melalui peruntukan-peruntukan ini juga, kita dapati bahawa PAS akan memberikan pandangan, sikap dan pendiriannya terhadap apa jua isu khususnya berkaitan politik, ekonomi, kemasyarakat dan pendidikan, begitu juga isu-isu selain daripada yang disebutkan tadi. Dengan syarat, bahawa sikap, pandangan dan pendirian PAS terhadap sesuatu isu dan perkara itu mestilah tidak melanggar dan bercanggah dengan Islam yang menjadi dasar PAS seperti yang termaktub di dalam Fasal 3 dan mestilah juga dalam lingkungan Perlembagaan dan Undang-Undang negara seperti yan termaktub di dalam Fasal 6 (11).

Maka oleh itu tidak seharusnya ditimbulkan kekeliruan bahawa PAS ini adalah parti dakwah atau seumpamanya, kerana yang wajar difahami oleh kita bahawa dasar Islam merangkumi semua aspek kegiatan termasuklah dakwah, politik dan sebagainya.

Ini menjelaskan lagi kepada kita dan setiap manusia yang ingi mengakui kebenaran dan bersiap jujur serta tidak berdolak-dalik terhadap ajaran Islam itu, bahawa PAS adalah wadah dan wasilah kepada setiap muslimin dan musliat jalan untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka bagi mendaulatkan Islam sebagai satu agama dan cara hidup yang sempurna dan lengkap dari segi aqidah, syari’at dan akhlaknya seterusnya membangunkan negara dan ummah serta memelihara kesejahteraan dan kemanannya.